Przejdź do treści

Granty i projekty

Treść (rozbudowana)
Granty i projekty

Logo

Nazwa

Cel i zakres

Partnerzy

Okres

realizacji

Strona

internetowa

Granty i projekty

DERlab Association

Network of DER Laboratories and Pre-Standardisation

Utworzenie stowarzyszenia jako trwałej struktury Europejskiej sieci referencyjnych laboratoriów naukowo-badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji źródeł generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym.

Wspólna infrastruktura badawcza partnerów stowarzyszenia umożliwia prowadzenie specjalistycznych badań naukowych, testujących i normalizacyjnych, jak również szkoleń tematycznych.

Kontynuacja projektu DERlab (2006-2011).
 

23 partnerów z 13 krajów

2011- ...

www.der-lab.net

Granty i projekty

VII Program Ramowy Unii Europejskiej

COTEVOS
Concepts, Capacities and Methods for Testing EV systems and their interOperability within the Smart grid
 

Analiza zgodności współdziałania pojazdów elektrycznych (EV) i infrastruktury sieciowej do ładowania tych pojazdów (EVSE). Koncepcje, możliwości i metody testowania systemów EV-EVSE, w tym wykorzystanie EV dla potrzeb operatora sieci elektroenergetycznej.

11 partnerów z 9 krajów

2013-2016

www.tecnalia.com

Granty i projekty

VII Program Ramowy Unii Europejskiej

DERri
Distributed Energy Resources Research Infrastructure
 

Rozbudowa i integracja infrastruktury badawczej dla rozproszonych źródeł energii. Metody i procedury testowania rozproszonych źródeł energii i ich współpracy z systemem elektroenergetycznym

17 partnerów z 13 krajów

2007-2010

www.der-ri.net

Granty i projekty

VII Program Ramowy Unii Europejskiej: Intelligent Energy Europe

MASSIG
Market Access Smaller Size Intelligent Electricity Generation
 

Analiza dostępu do rynku energii dla małych inteligentnych źródeł wytwórczych

7 partnerów z 6 krajów

2007-2010

www.iee­massig.eu

Granty i projekty

VI Program Ramowy Unii Europejskiej

DERlab
Network of DER Laboratories and Pre-Standardisation
 

Stworzenie sieci doskonałości laboratoriów generacji rozproszonej (DG) do badań normalizacyjnych


 

11 partnerów z 11 krajów

2006-2011

www.derlab.org

Granty i projekty

V Program Ramowy Unii Europejskiej

 

DISPOWER

Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy Sources

 

Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej z dużym udziałem źródeł odnawialnych 38 partnerów 2001-2005  
Wykaz grantów realizowanych w Instytucie Elektroenergetyki
Projekty własne

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/3460/B/T02/11 Modelowanie niezawodności urządzeń elektrowni węglowych w celu optymalizacji remontowej. dr inż. Andrzej Oziemski

2011 – 2013

I-15/3108/B/T02 Optymalny rozdział obciążeń w systemie elektroenergetycznym w warunkach zdecentralizowanego rynku energii elektrycznej. dr hab. Andrzej Kanicki 2011 – 2012
I-15/3156/B/T02 Opracowanie metodyki badań stanowisk pomiarowych oraz zaleceń normalizacyjnych do oceny dokładności pomiarów jakości i rozliczeń energii elektrycznej przez przekładniki napięciowe i prądowe. dr inż. Michał Kaczmarek 2011 – 2013
I-15/3054/B/T02/2010 NB Opracowanie metody projektowania oraz wykonanie badań przekładników prądowych z rdzeniami z nowoczesnych materiałów magnetycznych dr Danuta Adamczewska 2010 – 2011
I-15/3293/B/T02/2010 Analiza możliwości zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ograniczenia emisji CO2 w elektrowni kondensacyjnej na parametry ultra-nadkrytyczne. prof. dr hab. Maciej Pawlik 2010 – 2012
I-15/3047/B/T02/2010 Optymalizacja układu potrzeb własnych zero-emisyjnego bloku energetycznego na parametry ultranadkrytyczne. dr inż. Janusz Buchta 2010 -2011
I-15/3755/35 Wykorzystanie statystyki matematycznej i elementów sztucznej inteligencji w diagnozowaniu transformatorów na podstawie pomiarów gazów rozpuszczonych w oleju. dr inż. Tomasz Piotrowski 2009 – 2010
I-15/4564/B/T02/2009/NB Opracowanie metodyki badań, stanowisk pomiarowych oraz wykonanie kompleksowych analiz w zakresie dokładności i kompatybilności elektromagnetycznej przekładników prądowych przy transformowaniu prądów odkształconych. prof. dr hab. Ryszard Nowicz 2009 – 2010
I-15/1708/35 System kontroli i sterowania pracą sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną dr hab. inż. Irena Antonina Wasiak 2008 – 2011
I-15/1877/T02/2007NB Współpraca elektrowni cieplnej z niskotemperaturowym źródłem geotermalnym. dr inż. Janusz Buchta 2007 – 2009
I-15/1878/T02/2007 NB Probabilistyczne modele niezawodności urządzeń wytwórczych bloków energetycznych dużej mocy. dr inż. Andrzej Oziemski 2007 – 2009
I-15/2626/T02/2006/31 Mechanizm rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym od elektrody WN pokrytej izolacją, przy napięciu udarowym piorunowym. dr hab. inż. Józef Galczak 2006 – 2009
I-15/1403/T02/06 Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych w aspekcie utylizacji odpadów i wytwarzania energii odnawialnej. dr inż. Andrzej Wawszczak 2006 – 2007
I-15/1864/T02/2006/31 Wykorzystanie rozproszonych źródeł energii dla zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia. dr inż. Ryszard Pawełek 2006 – 2009
I-15/1300/T10/2005 Symulatory dla doboru urządzeń integrujących rozproszone źródła energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym. dr inż. Rozmysław Mieński 2005 – 2007
I-15/1332/T10/04 Możliwości poprawy sprawności i modernizowanych bloków energetycznych dużych mocy. dr  inż. Tomasz Kotlicki 2004 – 2006
I-15/1335/T10/04 Optymalizacja rozdziału obciążeń na zdecentralizowanym rynku energii elektrycznej. prof. Władysław Mielczarski 2004 – 2006
I-15/1204/T10/2003 Modelowanie układów potrzeb własnych elektrowni w stanach zakłóceniowych systemu elektroenergetycznego. dr inż. Janusz Buchta 2003 – 2005
I-15/1235/T10/2003 Estymacja parametrów niezawodnościowych urządzeń wytwórczych bloków energetycznych w ujęciu probabilistycznym. dr inż. Andrzej Oziemski 2003 – 2005
I-15/1239/T10/2003 Wykorzystanie półprzewodnikowych kompensatorów typu DSTATCOM w procesie integracji rozproszonych źródeł energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym. dr inż. Irena Wasiak 2003 – 2006
I-15/501/1659/T10/2001 Symulatory do oceny jakości zasilania odbiorcy energią elektryczną. dr  inż. Rozmysław Mieński 2002 – 2004
I-15/501/1652/T10/2001 Optymalizacja układów potrzeb własnych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne prof. Maciej Pawlik 2000 – 2003
I-15/8 T10B 067 18/2000 Zastosowanie kompensatorów statycznych do poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. dr inż. Irena Wasiak 2000 – 2002

 

Projekty rozwojowe

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/0508/R/2/T02/07 NB Energooszczędne oświetlenie za pomocą opraw oświetleniowych z diodami LED. dr inż. Wiesława Pabjańczyk

2007 – 2009

 

Projekty promotorskie

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/1334/T10/04 Wpływ odkształcenia napięcia i prądu na obciążalność transformatorów energetycznych prof.  dr hab. Franciszek  Mosiński

2004 – 2005

 

Projekty celowe zamawiane

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/4/2/2006 NB Nadkrytyczne bloki węglowe dr inż. Janusz Buchta

2006 – 2008

 

Projekty badawcze specjalne

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/PBS 1/B4/2/2012 Opracowanie nowej generacji pomiarowych przetworników prądowych do zastosowań w energetyce, z cyfrową transmisją danych, na bazie technologii wielowarstwowych i elastycznych obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń. prof. dr hab. Elżbieta Leśniewska - Komęza

2012 – 2014

I-15/2010/674/10 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. prof.  dr hab. Maciej Pawlik 2010 – 2015

 

Programy i Przedsięwzięcia Ministra

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/PBS 1/B4/2/2012 Opracowanie nowej generacji pomiarowych przetworników prądowych do zastosowań w energetyce, z cyfrową transmisją danych, na bazie technologii wielowarstwowych i elastycznych obwodów drukowanych o wysokiej gęstości połączeń. prof. dr hab. Elżbieta Leśniewska - Komęza

2012 – 2013

 

Projekt badawczy Sonata

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/3549/2011 Mechanizm wyładowań elektrycznych rozwijających się w syntetycznych i naturalnych estrach biodegradowalnych pod wpływem napięcia udarowego i piorunowego. dr inż. Paweł Rózga

2011 – 2014

 

Programy badawcze UE (PR UE) współfinansowane

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/249/2012 A Think Hosting an Interdisciplinary Network to provide Knowledge support to EU Energy Policy Marking. prof. dr hab. Władysław Mielczarski

2012 – 2013

I-15/228/2009 Distributed Energy Resoureces Reserach Infrastructure dr hab. inż  Irena Wasiak 2009 – 2013
I-15/467618/2008 Inteligentny Energy Europe dr inż. Tomasz Siewierski 2007 – 2012

 

SUB

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

76/ 6.PR UE/2007/7 Sieć laboratoriów generacji rozproszonej (DG) i badań normalizacyjnych. dr inż. Ryszard Pawełek

2007 – 2011

I-15/53/2002 Rozproszone wytwarzanie energii elektryczne. dr inż. Ryszard Pawełek 2002 – 2005
I-15/138/E-370/SPB/53/2002 Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej z dużym udziałem źródeł odnawialnych. dr inż. Ryszard Pawełek 2002 – 2005

 

Projekty UE

Nr projektu

Nazwa projektu

Kierownik projektu

Termin realizacji

I-15/299/2005 NB Network of DER Laboratories and pre- Standartions. dr hab. inż  Irena Wasiak

2005 – 2010

I-15/0522 Distributed generation with high penetration of renewable energy sources. dr hab. inż  Irena Wasiak 2001 – 2005