Przejdź do treści

Specjalizacja badawcza

Treść (rozbudowana)
Obszary działalności
  •     Konwencjonalne wytwarzanie energii elektrycznej

         -Niezawodność bloków energetycznych
         -Układy potrzeb własnych bloków energetycznych    

  •     Przesył i rozdział energii, generacja rozproszona

         -Optymalizacja pracy sieci elektroenergetycznych
         -Integracja generacji rozproszonej oraz energetyka odnawialna
         -Rynki energii
         -Jakość zasilania odbiorców
         -Diagnostyka transformatorów           

  •     Użytkowanie energii elektrycznej

         -Kompatybilność elektromagnetyczna
         -Systemy bezpieczeństwa w sterowaniu ruchem kolejowym (ATP, ATC)
         -Systemy napędowe w elektrycznych pojazdach szynowych
         -Oświetlenie przestrzeni (nowoczesne źródła światła)

Prace naukowo-badawcze
  •     Zakład Sieci  Elektroenergetycznych

        -Badanie stanów ustalonych i przejściowych w sieciach elektroenergetycznych
        -Systemy sterowania pracą sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną (inteligentne mikrosystemy elektroenergetyczne, Smart Grids)
        -Badanie wpływu źródeł rozproszonych na pracę sieci elektroenergetycznych, określenie zdolności sieci do przyłączania źródeł
        -Zagadnienia rynku energii w kontekście rozwoju sieci z generacją rozproszoną
        -Wykorzystanie zasobników w sieciach rozdzielczych (z uwzględnieniem pojazdów elektrycznych) 
        -Poprawa jakości zasilania odbiorców, sposoby i środki kompensacji zaburzeń elektromagnetycznych
        -Opracowanie strategii rozwoju sektora energetycznego w kontekście poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania lokalnych zasobów
        -Zasady racjonalnego oświetlania przestrzeni (wnętrza i tereny zewnętrzne) z zastosowaniem nowoczesnych źródeł i systemów zasilania oświetlenia

  •     Zakład Elektrowni

        -Układy potrzeb własnych bloków energetycznych dużej mocy
        -Niezawodność bloków energetycznych
        -Energetyczne wykorzystanie biomasy

  •     Zakład Wysokich Napięć

        -Wyładowania niezupełne w urządzeniach elektrycznych wysokich napięć
        -Oddziaływanie infrastruktury elektrycznej na środowisko

  •     Zakład Transportu i Przetwarzania Energii

        -Transmisja informacji między torem a pojazdem trakcyjnym dla potrzeb systemów sterowania ATP i ATC (Automatic Train Protection, Automatic Train Control)
        -Modelowanie, symulacje i próby testowe napędów trakcyjnych
        -Rozwój samochodów elektrycznych
        -Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce